Cổ phiếu trái phiếu chứng chỉ quỹ: Làm rõ các khái niệm và đặc điểm từng loại

Quyên Ngô-09:58 06/07/2022

Cổ phiếu trái phiếu chứng chỉ quỹ là những khái niệm dễ gây nhầm lẫn do có nhiều điểm tương đồng. Tuy vậy về bản chất 3 kênh đầu tư này lại có những điểm khác biệt mang tính đặc trưng riêng. Trong bài viết dưới đây hãy cùng Momi đi tìm hiểu sâu hơn về những kênh đầu tư này và đưa ra những đánh giá riêng cho từng kênh khi quyết định đầu tư.

Định nghĩa cổ phiếu trái phiếu chứng chỉ quỹ và đặc điểm

Cổ phiếu là gì? Các loại cổ phiếu

Khoản 2 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 định nghĩa cổ phiếu như sau:

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Cổ phiếu là gì

Cổ phiếu là gì?

Nói cách khác, cổ phiếu ở đây đóng vai trò như giấy xác nhận quyền sở hữu cổ phần của nhà đầu tư đối với một doanh nghiệp. Cụ thể, một doanh nghiệp cổ phần khi cần huy động vốn thì số vốn cần huy động sẽ được chia thành các phần nhỏ bằng nhau - gọi là cổ phần. Người mua và sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông sẽ được cấp một giấy chứng nhận cổ phần gọi là cổ phiếu.

Cổ phiếu có hai loại chính:

 • Cổ phiếu thường: Là loại cổ phiếu ghi nhận quyền sở hữu thông thường đối với một công ty hoặc doanh nghiệp. Loại cổ phiếu này tồn tại một số rủi ro nhất định do chịu tác động từ những biến động liên tục trên thị trường. Theo đó, nhà đầu tư sẽ có nguy cơ bị hao hụt tài sản khi cổ phiếu giảm. Cổ phiếu thường cũng được biết tới là đối tượng được thanh toán sau cùng nếu chẳng may doanh nghiệp rơi vào hoàn cảnh buộc phá sản.
 • Cổ phiếu ưu đãi: Là loại cổ phiếu ít tồn tại rủi ro hơn so với cổ phiếu thường. Cổ phiếu ưu đãi được bảo vệ bởi các điều khoản cam kết trả cổ tức định kỳ. Trường hợp doanh nghiệp bị phá sản, cổ phiếu ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu thường. Loại cổ phiếu này được nhận định như một giải pháp thông minh vừa giúp tạo thu nhập cho nhà đầu tư, vừa gia tăng vốn cho doanh nghiệp.

Đặc điểm của cổ phiếu:

 • Không hoàn vốn và không có kỳ hạn
 • Cổ tức (lợi nhuận đem lại cho người sở hữu cổ phiếu) không ổn định và phụ thuộc phần lớn vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tính thanh khoản cao, dễ dàng chuyển hoá thành tiền mặt. Tuy nhiên, tính thanh khoản của cổ phiếu cũng phụ thuộc phần lớn vào kết quả kinh doanh của tổ chức phát hành, mối quan hệ cung - cầu của thị trường chứng khoán.
 • Giá cổ phiếu biến động mạnh do chịu tác động của nhiều nhân tố
 • Có khả năng lưu thông: Cổ phiếu đóng vai trò như một loại tài sản thực thụ, có thể chuyển thành tiền mặt khi cần,...
 • Cổ phiếu có giá trị như tiền - Tính tư bản giả. Tuy vậy cổ phiếu không phải là tiền mà chỉ có giá trị khi được đảm bảo bằng tiền
 • Tính rủi ro cao: chịu ảnh hưởng từ tình hình phát triển kinh tế, tình hình chính trị - xã hội,...

Trái phiếu là gì? Phân loại trái phiếu

Khoản 3 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 định nghĩa:

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

Nói cách khác, trái phiếu chính là loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ (bao gồm gốc và lãi) của tổ chức phát hành trái phiếu đối với bên sở hữu trái phiếu. Đồng nghĩa khi mua trái phiếu bạn sẽ trở thành chủ nợ của bên phát hành trái phiếu.

Trái phiếu là gì

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu được phân loại dựa trên nhiều các tiêu chí khác nhau, bao gồm:

 • Phân loại dựa trên chủ thể phát hành có: Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, trái phiếu ngân hàng và các tổ chức tài chính,...
 • Dựa vào hình thức trái phiếu: Trái phiếu ghi danh và trái phiếu vô danh
 • Dựa vào lợi tức: Trái phiếu có lãi suất cố định, trái phiếu có lãi suất thả nổi, trái phiếu có lãi suất bừng không
 • Dựa vào mức độ đảm bảo thanh toán: Trái phiếu đảm bảo, trái phiếu bảo đảm bằng chứng khoán ký quỹ, trái phiếu có tài sản cầm cố, trái phiếu không đảm bảo
 • Dựa vào tính chất trái phiếu: Trái phiếu có thể mua lại, trái phiếu có quyền mua cổ phiếu, trái phiếu có thể chuyển đổi.

Đặc điểm của trái phiếu:

 • Chủ thể phát hành gồm có: Doanh nghiệp, Chính phủ trung ương, Chính quyền địa phương
 • Không giới hạn đối tượng mua trái phiếu
 • Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi và có thể được trả theo nhiều cách khác nhau: Cố định hoặc thường kỳ tuỳ quy định và hiệu quả kinh doanh của đơn vị phát hành
 • Trái phiếu là chứng khoán nợ cho nên khi doanh nghiệp bị phá sản cần ưu tiên thanh toán cho nhà đầu tư trái phiếu trước khi thanh toán cho cổ đông
 • Trái phiếu có 3 thuộc tính chính bao gồm: Tính sinh lời, tính rủi ro và tính thanh khoản
 • Trái phiếu có thể được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Khái niệm chứng chỉ quỹ là gì? Có những loại nào chứng chỉ quỹ nào

Khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định:

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

Khái niệm chứng chỉ quỹ là gì

Khái niệm chứng chỉ quỹ là gì?

Hiểu đơn giản, chứng chỉ quỹ là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu một phần vốn góp của nhà đầu tư vào các quỹ. Quỹ này được hình thành dựa trên phần vốn góp của nhiều nhà đầu tư khác nhau có cùng mục đích đầu tư kiếm lời từ thị trường chứng khoán. Khi quyết định đầu tư quỹ đại chúng, nhà đầu tư phải mua chứng chỉ quỹ để xác nhận phần vốn góp của mình.

Có rất nhiều các loại chứng chỉ quỹ khác nhau trên thị trường, phụ thuộc vào định hướng đầu tư của các quỹ như: chứng chỉ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trái phiếu, chứng chỉ quỹ ETF, chứng chỉ quỹ đóng,...

Xem thêm: 10 đặc điểm của chứng chỉ quỹ và lý do vì sao bạn không nên bỏ qua kênh đầu tư này

So sánh cổ phiếu trái phiếu chứng chỉ quỹ

Điểm giống nhau giữa cổ phiếu trái phiếu chứng chỉ quỹ

 • Cả cổ phiếu trái phiếu chứng chỉ quỹ đều có những đặc điểm chung như sau:
 • Đều là tài sản thuộc chứng khoán
 • Cả 3 đều có vai trò xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu
 • Khi đầu tư cổ phiếu trái phiếu chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư có thể nhận lại lãi

Xem thêm: Chứng chỉ quỹ cổ phiếu là gì? Điểm khác biệt giữa chứng chỉ quỹ cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trái phiếu

Những điểm khác nhau cơ bản giữa cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ:

Tiêu chí so sánh Trái phiếu Cổ phiếu Chứng chỉ quỹ
Bản chất Là chứng khoán nợ Là chứng khoán vốn Phương tiện để thành lập nên quỹ đầu tư
Chủ thể phát hành Chính phủ, địa phương hoặc doanh nghiệp Các công ty cổ phần Các công ty phát hành quỹ
Quyền của nhà đầu tư Không có quyền tham gia vào các hoạt động của công ty, quyền biểu quyết, quyền đề cử, ứng cử Có quyền tham gia vào hoạt động của công ty, quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông, quyền đề cử, ứng cử Không có quyền quản lý hay biểu quyết. Mọi quyền điều hành đều do công ty quản lý quỹ quyết định
Tư cách nhà đầu tư Là chủ nợ của doanh nghiệp/tổ chức Là cổ đông của công ty Là thành viên của quỹ đại chúng
Mục đích phát hành Làm tăng vốn vay và nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp làm tăng vốn của công ty/doanh nghiệp Hình thành quỹ đầu tư trên thị trường
Quyền của nhà đầu tư Nhà đầu tư tự do đưa ra quyết định đầu tư Nhà đầu tư tự do đưa ra quyết định đầu tư Không có quyền quyết định. Mọi quyết định đều thuộc về phía công ty quản lý quỹ
Nhiệm vụ nhà đầu tư Nhà đầu tư tự phải đưa ra những phân tích của riêng mình trước các quyết định đầu tư. Đồng thời thực hiện việc theo dõi, giám sát để đưa ra các quyết sách kịp thời nhằm đảm bảo nguồn lợi nhuận Nhà đầu tư tự phải đưa ra những phân tích của riêng mình trước các quyết định đầu tư. Đồng thời thực hiện việc theo dõi, giám sát để đưa ra các quyết sách kịp thời nhằm đảm bảo nguồn lợi nhuận Phía công ty quản lý quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư thực hiện các hoạt động đầu tư. Nhà đầu tư không cần can thiệp vào các quyết định mua hoặc bán
Độ rủi ro Ít rủi ro hơn, phụ thuộc lớn vào doanh nghiệp Tính rủi ro cao Ít rủi ro

Nên đầu tư cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ?

Nên đầu tư cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ

Nên đầu tư cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ?

Cả cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ đều được nhận định là những kênh đầu tư tiềm năng cho hầu hết các nhà đầu tư. Tuy vậy, việc quyết định đầu tư vào loại tài sản nào cần được tính toán kỹ lưỡng dựa trên khẩu vị đầu tư và những mong muốn về mức lợi nhuận bạn muốn đạt được:

 • Đối với trái phiếu: Đây là kênh đầu tư an toàn và ít rủi ro hơn so với cổ phiếu song lại chịu sự tác động lớn từ tình hình kinh doanh và hoạt động của các doanh nghiệp
 • Đối với cổ phiếu: Đây là kênh đầu tư đem lại nguồn lợi lớn song lại ẩn chứa nhiều rủi ro đòi hỏi nhà đầu tư cần có sự nhanh nhạy với thị trường, kiểm soát tốt dòng vốn và quan trọng là có khả năng chấp nhận những rủi ro có thể xảy đến
 • Đối với chứng chỉ quỹ: Đây là kênh đầu tư mang tính an toàn cao và có khả năng sinh lời trong dài hạn. Chứng chỉ quỹ phù hợp với những nhà đầu tư mới, những người không có thời gian theo sát dòng thị trường, mong muốn nguồn lợi ổn định trong dài hạn.

Xem thêm: Chứng chỉ quỹ trái phiếu là gì? Phù hợp với nhà đầu tư có khẩu vị ra sao? Trên đây là những thông tin cơ bản về cổ phiếu trái phiếu chứng chỉ quỹ và đặc điểm của từng loại. Hy vọng rằng, bài viết sẽ giúp bạn hiểu hơn về 3 loại chứng khoán này, nắm rõ những tính chất riêng của mỗi loại để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Hashtag:

#chứng_chỉ_quỹ
#chứng_khoán

Bài viết liên quan

Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO

VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt

Email: [email protected]

Liên hệ: 1900 636 232

Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449

Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016

Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Quét QR code - Tải ứng dụng MOMI ngay