Bảo hiểm ung thư Manulife - Gói Tự tin 360

Bùi Kiều Trang-08:38 01/11/2022

Với mong muốn chia sẻ, đồng hành cùng khách hàng vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, công ty đã cho ra mắt gói bảo hiểm ung thư Manulife (Manulife 360). Doanh nghiệp cam kết đồng hành hỗ trợ bạn vượt qua những biến cố trong các giai đoạn mắc bệnh. Gói bảo hiểm 360 của Manulife sẽ chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho khách hàng khi không may mắc bệnh ung thư, giảm thiểu gánh nặng tài chính cho gia đình của bạn.

Giới thiệu sản phẩm Manulife 360

Ung thư không phải là dấu chấm hết, hãy coi đó mới chỉ là một khó khăn để thử thách con người. Tự tin chinh phục những mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra khi được bảo vệ toàn diện trước mọi rủi ro nhờ sản phẩm 360 của Manulife, doanh nghiệp cam kết đồng hành hỗ trợ bạn vượt qua những biến cố ngay từ giai đoạn đầu cho đến giai đoạn sau, hỗ trợ tài chính và bảo vệ cho cả thế hệ mai sau.

Điều kiện tham gia gói bảo hiểm 360 của Manulife

Độ tuổi tham gia từ 18 tuổi – 60 tuổi

Thời hạn hợp đồng: 10 năm

Thời hạn đóng phí: 10 năm

Phạm vi bảo hiểm: nếu gặp phải 1 trong những nguyên nhân dưới đây, công ty sẽ không thanh toán quyền lợi gói bảo hiểm 360 của Manulife cho khách hàng:

  • Có hành vi tự tử/tự tử
  • Vi phạm pháp luật hình sự
  • Bệnh có sẵn
  • Phạm vào các điều khoản giảm trừ trong quy định tại các mục trong hợp đồng

Xem thêm: Muốn tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife cần đáp ứng điều kiện gì?

Hình ảnh

Điều kiện tham gia Gói 360 Manulife

Quyền lợi bảo hiểm ung thư Manulife

  • Bảo vệ sớm trước bệnh Ung thư ngay từ giai đoạn đầu.
  • Tiếp tục được bảo vệ miễn phí cho bản thân và cho con cái khi mắc Ung thư bới sản phẩm 360 của Manulife.
  • Bảo vệ chuyên sâu với khoản chi trả thêm cho các trường hợp Ung thư chi phí lớn.
  • Hỗ trợ trượt giá và hỗ trợ thu nhập giúp bạn tự tin vui sống.
  • Thủ tục tham gia đơn giản, mức phí bảo hiểm vô cùng hấp dẫn cùng với bảo hiểm ung thư Manulife.

Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Sớm

Nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán là mắc bệnh Ung Thư Giai Đoạn Sớm được quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng này, Công Ty sẽ thanh toán 60% (sáu mươi phần trăm) Số Tiền Bảo Hiểm, nhưng không vượt quá sáu trăm (600) triệu đồng.

Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm có tham gia nhiều hơn một hợp đồng bảo hiểm ung thư Manulife, tổng số tiền được chi trả cho quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Sớm không vượt quá sáu trăm (600) triệu đồng.

Nếu có từ hai (02) bệnh Ung Thư Giai Đoạn Sớm được chẩn đoán trong cùng một (01) ngày hoặc một (01) Lần Thăm Khám, Công Ty chỉ thanh toán một (01) bệnh Ung Thư Giai Đoạn Sớm.

Quyền lợi bảo hiểm này sẽ chấm dứt ngay khi Công Ty chấp nhận chi trả hoặc khi Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối đã được chi trả.

Hình ảnh

Minh họa quyền lợi

Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối

Nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán là mắc bất kỳ bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối được quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng này, Công Ty sẽ thanh toán: 100% Số Tiền Bảo Hiểm được xác định tại thời điểm Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối.

Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ trượt giá được xác định theo tỷ lệ phần trăm Số Tiền Bảo Hiểm tại Năm Hợp Đồng mà Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc Ung Thư Giai Đoạn Nếu có từ hai (02) bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối được chẩn đoán trong cùng một (01) ngày hoặc một (01) Lần Thăm Khám, Công Ty chỉ thanh toán một (01) bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối.

Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Chi Phí Lớn

Ngoài quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối theo như quy định tại Điều 2.2.1, Công Ty sẽ thanh toán thêm Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Chi Phí Lớn tương đương 50% (năm mươi phần trăm) Số Tiền Bảo Hiểm nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán là mắc bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối thuộc danh sách Ung Thư Chi Phí Lớn được quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng.

Quyền lợi bảo hiểm này sẽ chấm dứt ngay khi công ty chấp nhận chi trả hoặc khi Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối đã được chi trả.

Quyền lợi bảo hiểm miễn đóng phí

Nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc bất kỳ bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối được quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng này, Công Ty sẽ miễn Phí Bảo Hiểm từ kỳ Phí Bảo Hiểm tiếp theo (sau ngày Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối) cho đến khi hết Thời Hạn Đóng Phí của Hợp Đồng.

Hình ảnh

Các lựa chọn gói bảo hiểm tương ứng với số tiền bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp thu nhập

Vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Hàng Tháng kể từ sau thời điểm Công ty đồng ý chi trả Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối quy định tại Điều 2.2.1, Công Ty sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp thu nhập hàng tháng bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) Số Tiền Bảo Hiểm. Quyền lợi bảo hiểm này sẽ kết thúc khi một trong các sự kiện sau xảy ra, tùy sự kiện nào xảy ra trước:

Công ty đã chi trả Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp thu nhập lần thứ 60; hoặc Người Được Bảo Hiểm tử vong. Nếu Thời Hạn Hợp Đồng kết thúc mà 60 tháng trợ cấp thu nhập vẫn chưa được trả hết, Công Ty vẫn tiếp tục chi trả cho những tháng tiếp theo cho đến khi kết thúc quyền lợi như quy định trên đây.

Nếu Thời Hạn Hợp Đồng kết thúc mà 60 tháng trợ cấp thu nhập vẫn chưa được trả hết, Công Ty vẫn tiếp tục chi trả cho những tháng tiếp theo cho đến khi kết thúc quyền lợi như quy định trên đây.

Vào đầu mỗi Năm Hợp Đồng kể từ sau thời điểm Công Ty chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm này, Bên Mua Bảo Hiểm cần cung cấp cho Công Ty giấy tờ chứng minh Người Được Bảo Hiểm còn sống để làm căn cứ cho việc chi trả.

Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm tử vong mà sự kiện tử vong này chưa được thông báo cho Công Ty, dẫn đến việc Công Ty chi trả Quyền lợi bảo hiểm Trợ Cấp Thu Nhập vượt quá thời điểm Người Được Bảo Hiểm tử vong, số tiền chi trả dư này sẽ được cấn trừ khi Công Ty thanh toán Quyền lợi bảo hiểm tử vong.

Quyền lợi bảo hiểm Phẫu Thuật Phục Hồi

Nếu Người Được Bảo Hiểm trải qua Phẫu Thuật Phục Hồi như quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng này, Công Ty sẽ thanh toán 10% (mười phần trăm) Số Tiền Bảo Hiểm. Quyền lợi bảo hiểm này sẽ chấm dứt ngay khi Công Ty chấp nhận chi trả.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Bảo hiểm ung thư Manulife. Với nhiều quyền lợi bảo hiểm hấp dẫn mà sản phẩm đã được đón nhận trong suốt thời gian qua. Hiện nay, đã có rất nhiều người dân tin tưởng và sử dụng gói bảo hiểm Manulife 360 bởi tính ứng dụng cao và đem lại cho khách hàng những giải pháp toàn diện.

Xem thêm: Có nên mua bảo hiểm ung thư - sản phẩm 360 của Manulife không?

Hashtag:

#bảo_hiểm
#bảo_hiểm_manulife

Bài viết liên quan

Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO

VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt

Email: [email protected]

Liên hệ: 1900 636 232

Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449

Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016

Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Quét QR code - Tải ứng dụng MOMI ngay