Quỹ mở Bảo Việt - Mở ra những triển vọng mới trong đầu tư

Quyên Ngô-08:16 23/08/2022

Cùng với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, các hoạt động đầu tư của quỹ mở Bảo Việt cũng nhận được những đánh giá tích cực của giới chuyên môn và nhà đầu tư. Hiệu quả được thể hiện rất rõ thông qua các chỉ số đo lường tốc độ tăng trưởng của các quỹ. Cùng Momi đi tìm hiểu về các quỹ mở của Bảo Việt và đánh giá tình hình hoạt động mỗi quỹ ngay dưới đây!

Giới thiệu về quỹ đầu tư Bảo Việt

Baoviet Fund - Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt là đơn vị thành viên sở hữu 100% vốn của Tập đoàn Bảo Việt - Tập đoàn bảo hiểm lớn mạnh nhất Việt Nam. Trên nền tảng hơn 50 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, gần 20 năm trong lĩnh vực đầu tư, Baoviet Fund đang ngày càng khẳng định tên tuổi và vị thế của mình trong lĩnh vực đầu tư, trở thành nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp hàng đầu tại thị trường Việt.

Baoviet Fund

Baoviet Fund - Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

Đặc biệt, các quỹ mở do Baoviet Fund quản lý đang thu hút lượng lớn các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhờ vào chiến lược đầu tư thông minh, hiệu quả hoạt động tốt, tăng trưởng quỹ diễn biến tích cực qua các năm. Hơn hết, quỹ mở Baoviet Fund cũng chú trọng việc đa dạng hoá các sản phẩm chứng chỉ quỹ, đáp ứng khẩu vị đầu tư của mọi nhóm khách hàng.

Các quỹ mở Bảo Việt hiện đang hoạt động

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED)

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) là quỹ mở do Baoviet Fund phát triển. Mục tiêu của quỹ là tạo ra lợi nhuận dài hạn cho các nhà đầu tư dựa trên sự kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và các dòng thu nhập khác từ tài sản đầu tư. Đồng thời, quỹ cũng có khả năng quản lý rủi ro chặt chẽ nhờ vào danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm cả trái phiếu, cổ phiếu và các công cụ nợ khác.

Thông tin chung:

 • Ngày thành lập: 08/01/2014
 • Ngân hàng giám sát: VCB - Hội sở chính
 • Nhà phân phối: BVF, BVSC, JSI
 • Benchmark: VN30
 • Quy mô quỹ (ngày 31/5/2022): 125,3 tỷ đồng
 • Mức đầu tư tối thiểu: 1 triệu đồng
 • Tần suất giao dịch: Thứ Năm hàng tuần
 • Phí quản lý: 1%/NAV/năm
 • Phí giao dịch mua: tối đa 2% tổng giá trị đăng ký mua hợp lệ
 • Phí giao dịch bán: tối đa 3% hoặc miễn phí khi năm giữ chứng chỉ quỹ trên 1 năm
 • NAV/CCQ (ngày 18/8/2022): 20.327 đồng

Chiến lược đầu tư:

 • Đầu tư vào các cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30 và thành phần gia tăng gồm các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí, bao gồm cả tiêu chí thanh khoán (tỷ trong thánh khoán < 30%)
 • Điều chỉnh linh hoạt nhằm nắm bắt kịp thời các cơ hội đầu tư
 • Tập trung vào các tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng nhu cầu rút vốn của nhà đầu tư
 • Danh mục gồm hai phần: rổ cổ phiếu VN30 và phần gia tăng
 • Tài sản của quỹ chủ yếu nằm ở cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30, bao gồm các cổ phiếu lớn đầu ngành, có chất lượng tốt
 • Chiến lược chung của quỹ là gia tăng một cách hợp lý chỉ số VN30

Danh mục đầu tư:

Danh mục đầu tư của quỹ mở Bảo Việt BVFED tương đối đa dạng với nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm: bất động sản, dịch vụ tài chính - ngân hàng, hàng hoá công nghiệp và dịch vụ, dầu khí, hàng hoá cá nhân và hộ gia đình, viễn thường, dược phẩm, bán lẻ, dịch vụ điện nước, hóa chất, xây dựng, nguyên liệu cơ bản,...

Hiệu quả đầu tư (Tính đến thời điểm 18/8/2022):

NAV/CCQ 20327 VND
1 tháng 7 %
3 tháng -2,23 %
6 tháng -14,16 %
Lũy kế từ đầu năm -11,79 %
1 năm -7,37 %
Lũy kế từ khi hoạt động 103,84 %

Các quỹ mở Bảo Việt

Các quỹ mở Bảo Việt

Quỹ mở Bảo Việt fund BVBF - Quỹ đầu tư trái phiếu

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt - BVBF là quỹ mở trái phiếu do Baoviet Fund thành lập, chủ yếu đầu tư vào các loại tài sản cố định như tiền gửi, trái phiếu. Mục tiêu chính của quỹ là tối ưu hoá lợi nhuận cho nhà đầu tư dựa trên kết quả thu được từ các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.

Thông tin chung:

 • Ngày thành lập: 20/5/2016
 • Ngân hàng giám sát: VCB - Hội sở chính
 • Nhà phân phối: BVF, BVSC, JSI
 • Benchmark: Bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng của các ngân hàng thương mại cổ phần: VCB, BID, CTG, MBB
 • Quy mô quỹ (ngày 31/5/2022): 163 tỷ đồng
 • Mức đầu tư tối thiểu: 1 triệu đồng
 • Tần suất giao dịch: thứ Tư hàng tuần
 • Phí quản lý: 0,5%/NAV/năm
 • Phí giao dịch mua: tối đa 1% giá trị đăng ký mua hợp lệ
 • Phí giao dịch bán: tối đa 3% hoặc miễn phí đối với CCQ nắm giữ trên 1 năm
 • Phí chuyển đổi quỹ: 0,1% hoặc miễn phí đối với CCQ được năm giữ trên 6 tháng
 • NAV/CCQ (ngày 17/8/2022): 17.628 đồng

Chiến lược đầu tư:

 • Khai thác yếu tố dài hạn của nền kinh tế, thị trường lãi suất cố định, doanh nghiệp
 • Đa dạng hóa, kết hợp giữa các tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỷ lệ phù hợp
 • Gia tăng lợi nhuận ngắn hạn thông qua hoạt động mua bán lại trái phiếu
 • Danh mục đầu tư:
 • BVBF có danh mục đầu tư đa dạng bao gồm: trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, tiền gửi,...

Hiệu quả đầu tư (ngày 17/8/2022):

NAV/CCQ 17628 VND
1 tháng 0,59 %
3 tháng 1,29 %
6 tháng 2,87 %
Lũy kế từ đầu năm 3,02 %
1 năm 4,32 %
Lũy kế từ khi hoạt động 76,14 %

Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng (BVPF)

Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng (BVPF) là quỹ mở do Baoviet Fund quản lý, hướng tới mục tiêu tạo ra lợi nhuận bền vững trong dài hạn, được hiện thực thông qua việc khai thác các cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt, có triển vọng tại thị trường Việt Nam.

Thông tin chung:

 • Ngày thành lập: 29/12/2016
 • Ngân hàng giám sát: BIDV chi nhánh Hà Thành
 • Nhà phân phối: BVF, BVSC, JSI
 • Benchmark: Lợi suất TPCP 10 năm + 4%
 • Quy mô quỹ (ngày 31/5/2022): 164 tỷ đồng
 • Mức đầu tư tối thiểu: 1 triệu đồng
 • Tần suất giao dịch: Thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần
 • Phí quản lý: 1,5%/NAV/năm
 • Phí giao dịch mua: Tối đa 2% tổng giá trị đăng ký mua hợp lệ
 • Phí giao dịch bán: Tối đa 3% hoặc miễn phí đối với chứng chỉ quỹ nắm giữ trên 1 năm
 • Phí chuyển đổi quỹ: 0,1% hoặc miễn phí đối với chứng chỉ quỹ nắm giữ trên 6 tháng.
 • NAV/CCQ (ngày 19/8/2022): 16.382 đồng

Chiến lược đầu tư:

 • Đầu tư chủ động, ưu tiên cổ phiếu các doanh nghiệp BVF có kinh nghiệm phân tích, theo dõi và đánh giá
 • Tập trung vào phương pháp phân tích cơ bản, đi từ nền tảng cốt lõi của doanh nghiệp
 • Sàng lọc cổ phiếu theo phương pháp tiếp cận từ trên xuống
 • Danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị, không giới hạn về quy mô vốn hoá của cổ phiếu

Danh mục đầu tư:

Danh mục đầu tư của quỹ mở Bảo Việt BVPF bao gồm: May mặc, Ngân hàng, Hàng hoá công nghiệp và Dịch vụ, Thuỷ Điện, bất động sản, Viễn thông, Bán lẻ, Hàng hóa cá nhân và Hộ gia đình,...

Hiệu quả đầu tư (Tính đến ngày 19/8/2022):

NAV/CCQ 16382 VND
1 tháng 4,46 %
3 tháng 8,45 %
6 tháng -7,57 %
Lũy kế từ đầu năm -4,64 %
1 năm 1,61 %
Lũy kế từ khi hoạt động 63,82 %

Đầu tư quỹ mở Bảo Việt là sự lựa chọn thông minh và an toàn dành cho những ai đang tìm kiếm các kênh đầu tư triển vọng. Tham khảo các các quỹ mở nêu trên của Bảo Việt để có thể chọn cho mình những quỹ đầu tư phù hợp nhất!

Hashtag:

#đầu_tư
#chứng_chỉ_quỹ

Bài viết liên quan

Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO

VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt

Email: [email protected]

Liên hệ: 1900 636 232

Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449

Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016

Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Quét QR code - Tải ứng dụng MOMI ngay