Hướng dẫn mua - bán và thực hiện các giao dịch chứng chỉ quỹ tiện lợi, nhanh chóng

Quyên Ngô-02:28 12/04/2022

Với những nhà đầu tư mới việc thực hiện các giao dịch chứng chỉ quỹ vẫn còn gặp phải một số bất cập do nhà đầu tư chưa thực sự có sự am hiểu tường tận về thị trường

Giao dịch chứng chỉ quỹ là gì?

Giao dịch chứng chỉ quỹ là việc thực hiện mua bán chứng chỉ quỹ của các nhà đầu tư với các công ty quản lý quỹ. Giao dịch được phân làm hai dạng chính:

 • Giao dịch ngay sau khi quỹ phát hành lần đầu ra thị trường - Giao dịch sơ cấp
 • Giao dịch như cổ phiếu thông thường trên sàn chứng khoán - Giao dịch thứ cấp.

Giao dịch chứng chỉ quỹ là việc thực hiện mua bán chứng chỉ quỹ của các nhà đầu tư với các công ty quản lý quỹ

Thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ cần lưu ý điều gì?

Trong quá trình thực hiện các giao dịch chứng chỉ quỹ, cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau:

Biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ

Mỗi công ty phát hành chứng chỉ quỹ đều có những quy định riêng về biểu phí giao dịch. Theo đó, nhà đầu tư cần phải đóng một khoản chi phí nhất định cho mỗi lần thực hiện các giao dịch mua vào - bán ra. Dưới đây là biểu phí của một số công ty phát hành chứng chỉ quỹ nổi bật mà bạn có thể tham khảo:

STT Tên công ty Phí giao dịch chứng chỉ quỹ (phí mua/bán/quản lý
1 Công ty cổ phần chứng khoán Agribank 0.15% - 0.30%
2 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 0.25% - 0.35%
3 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 0.25% - 0.35%
4 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 0.15% - 0.25%
5 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 0.15% - 0.30%
6 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 0.15% - 0.30%
7 Công ty cổ phần chứng khoán BOS 0.15% - 0.25%

Thời điểm tiến hành giao dịch

Thời điểm tiến hành giao dịch được hiểu là khoảng thời gian nhà đầu tư đặt lệnh mua - bán - trao đổi chứng chỉ quỹ với mục đích đầu tư, sinh lời. Thời gian giao dịch của mỗi đơn vị phát hành chứng chỉ quỹ có sự chênh lệch ít nhiều giữa mỗi bên. Có những quỹ thực hiện cố định các giao dịch vào 1 - ngày trong tuần. Có quỹ lại cho phép giao dịch hàng ngày. Do vậy, để có thể bắt được cầu đầu tư tốt nhất, nhà đầu tư cần phải nắm rõ lịch trình thực hiện giao dịch của mỗi đơn vị mà mình muốn mua - bán chứng chỉ quỹ.

Các quy định liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹ

Các quy định liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹ

Để có thể thực hiện các giao dịch chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư cần phải mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại các đại lý phân phối. Theo đó, nhà đầu tư được lựa chọn mở một trong hai loại tài khoản, bao gồm:

 • Tài khoản của nhà đầu tư (do nhà đầu tư đứng tên)
 • Tiểu khoản giao dịch trên tài khoản ký danh đứng tên của đại lý ký danh (hay còn được gọi tắt là tiểu khoản của nhà đầu tư.

Ngoài ra, các quy định chung về giao dịch chứng chỉ quỹ cũng được nêu cụ thể trong Điều 30 Thông tư số 98/2020/TT-BTC, chi tiết như sau:

 1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu lực, công ty quản lý quỹ phải tổ chức giao dịch chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư. Hoạt động giao dịch phải được tổ chức định kỳ theo quy định tại Điều lệ quỹ và đã được công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt. Tần suất giao dịch tối thiểu 02 lần trong 01 tháng.
 2. Nhà đầu tư thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ tại các đại lý phân phối được công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt hoặc trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ. Công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan phải thiết lập hệ thống tiếp nhận lệnh giao dịch bảo đảm nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch tại các đại lý phân phối.
 3. Đại lý phân phối chỉ được nhận lệnh giao dịch của nhà đầu tư khi phiếu lệnh đã được điền chính xác và đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này. Phiếu lệnh phải được đại lý phân phối lưu trữ theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Đồng thời phải bảo đảm ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời và rõ ràng về thời điểm nhận lệnh, người nhận lệnh từ nhà đầu tư. Trường hợp lệnh nhận qua điện thoại, fax, lệnh giao dịch trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác phải tuân thủ theo quy định về giao dịch điện tử và lưu trữ phiếu lệnh theo hình thức tệp dữ liệu điện tử.
 4. Công ty quản lý quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan chỉ thực hiện các lệnh nhận được trước thời điểm đóng sổ lệnh. Các lệnh nhận sau thời điểm đóng sổ lệnh bị hủy hoặc tiếp tục có giá trị để thực hiện tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ kế tiếp theo quy định tại Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch.
 5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ nhưng không quá ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo, công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin về sở hữu sau giao dịch của nhà đầu tư tại sổ chính và gửi nhà đầu tư bản xác nhận giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục XVII ban hành kèm theo Thông tư này.
 6. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (nhưng không quá thời điểm phân bổ kết quả giao dịch), nếu đại lý phân phối phát hiện lỗi giao dịch do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình tổng hợp thông tin, nhận lệnh, chuyển, nhập lệnh vào hệ thống, đại lý phân phối phải thông báo cho công ty quản lý quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và yêu cầu sửa lỗi giao dịch. Quá thời hạn nêu trên, đại lý phân phối chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư về các lỗi giao dịch.
 7. Công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan phải có sổ lệnh lưu trữ đầy đủ thông tin về các lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục XVIII ban hành kèm theo Thông tư này. Đại lý phân phối có trách nhiệm cung cấp sao kê tài khoản, tiểu khoản theo yêu cầu của nhà đầu tư.
 8. Trường hợp công ty quản lý quỹ có từ hai quỹ mở trở lên và có quy định tại Điều lệ các quỹ, Bản cáo bạch, nhà đầu tư được chuyển đổi quỹ. Lệnh chuyển đổi được thực hiện theo nguyên tắc sau: a) Lệnh bán đối với chứng chỉ quỹ bị bán được thực hiện trước, sau đó mới thực hiện lệnh mua chứng chỉ của quỹ mục tiêu; b) Các lệnh được thực hiện tại các ngày giao dịch chứng chỉ của các quỹ tương ứng; c) Nhà đầu tư chỉ phải thanh toán giá dịch vụ chuyển đổi (nếu có) theo quy định tại Điều lệ quỹ, không phải thanh toán giá dịch vụ mua lại, giá dịch vụ phát hành đối với các lệnh thực hiện theo quy định tại điểm a, b khoản này.

Các bước thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ

Mới đơn vị quản lý quỹ sẽ có những cơ chế thực hiện giao dịch khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản quá trình mua - bán chứng chỉ quỹ sẽ đi theo các bước như sau:

Giao dịch mua chứng chỉ quỹ

 • Bước 1: Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại công ty quản lý quỹ đang nhắm tới. Khi quá trình đăng ký đã thành công, nhà đầu tư có thể thoải mái lựa chọn các loại chứng chỉ quỹ mà đơn vị đó phát hành.
 • Bước 2: Thực hiện thanh toán/chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ vào tài khoản Quỹ ( thanh toán tại ngân hàng giám sát mà công ty chứng chỉ quỹ chỉ định)
 • Bước 3: Điền các đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan vào phiếu Đăng ký Mua rồi gửi cho Đại lý phân phối (hoặc nhà đầu tư cũng có thể đặt lệnh mua online - điền vào các biểu mẫu được gửi kèm).
 • Bước 4: Sau khoảng 3 ngày làm việc tính từ ngày thực hiện giao dịch và thanh toán thành công tiền mua chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư sẽ nhận được kết quả thông báo từ phía công ty quản lý quỹ...

Giao dịch bán chứng chỉ quỹ

Bước 1: Điền đầy đủ, chính xác thông tin vào phiếu Đăng ký Bán và gửi cho Đại lý phân phối (hoặc cũng có

 • thể đặt lệnh bán online).
 • Bước 2: Chờ thông báo kết quả giao dịch gửi về.
 • Bước 3: Nhận chuyển khoản thành công tiền bán chứng chỉ quỹ tại ngân hàng của nhà đầu tư (xác thực dựa theo thông tin đã được đăng ký trước đó).

Trên đây là hướng dẫn mua và thực hiện giao dịch chứng chỉ nhà đầu tư nào cũng phải nắm rõ.Hy vọng rằng những chia sẻ này của Momi sẽ giúp ích nhiều hơn cho các nhà đầu tư, giúp các nhà đầu tư thu được lợi nhuận cao nhất.

Hashtag:

#chứng_chỉ_quỹ

Bài viết liên quan

Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO

VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt

Email: [email protected]

Liên hệ: 1900 636 232

Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449

Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016

Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Quét QR code - Tải ứng dụng MOMI ngay