Giao dịch trên sàn chứng khoán SSI phải tuân thủ các quy định nào?

Quyên Ngô-09:57 06/10/2022

Để có thể giao dịch thuận lợi trên sàn chứng khoán SSI, nhà đầu tư cần ghi nhớ và tuân thủ những quy định riêng được đưa ra bởi sàn SSI và theo quy định của các Sở Giao dịch. Dưới đây là chi tiết các quy định được SSI chỉ ra. Tham khảo ngay trước khi bắt đầu hành trình đầu tư của mình.

Quy định chung khi giao dịch trên sàn chứng khoán SSI và các sàn khác

Theo quy định, nhà đầu tư chỉ có thể mở 1 tài khoản tại 1 công ty chứng khoán và được phép mở tài khoản ở nhiều công ty chứng khoán khác nhau. Như vậy, bạn chỉ có thể mở 1 tài khoản chứng khoán duy nhất tại sàn giao dịch chứng khoán SSI và có thể cân nhắc mở thêm ở VPS hay TPS,...

Nhà đầu tư có thể mua và bán cùng 1 loại cổ phiếu trong ngày, tuy nhiên không được đặt lệnh mua - bán đồng thời cùng 1 mã chứng khoán trong cùng 1 đợt khớp lệnh định kỳ, trừ các lệnh đã được nhập vào hệ thống tại phiên giao dịch liên tục trước đó chưa khớp nhưng vẫn còn hiệu lực.

Nhà đầu tư phải có đủ chứng khoán khi đặt lệnh bán và phải có đủ ký quỹ khi đặt lệnh mua theo quy định đặt ra.

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mới (lệnh chờ chuyển vào sàn giao dịch) cho phiên chiều qua dịch vụ giao dịch trực tuyến (từ 11h30 - 13h). Lệnh chờ sẽ được lưu giữ trong hệ thống của SSI và chuyển vào các Sở trong phiến chiều. Nhà đầu tư có thể hủy hoặc sửa thông tin lệnh mới ở trên khi lệnh chưa chuyển vào hệ thống của các Sở giao dịch.

Những cá nhân hay tổ chức liên quan nắm giữ từ 5% số cổ phần của tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch, mỗi khi có giao dịch làm thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá 1% số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành so với lần báo cáo gần nhất phải báo cáo cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch trong vòng 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Tuân thủ quy định khi giao dịch trên sàn chứng khoán SSI

Tuân thủ quy định khi giao dịch trên sàn chứng khoán SSI

Cổ đông nội bộ (Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn, người công bố thông tin & người có liên quan của những người này) của tổ chức niêm yết có ý định giao dịch cổ phiếu của chính tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch phải thực hiện:

 • Báo cáo bằng văn bản cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch.
 • Chỉ được bắt đầu tiến hành giao dịch sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin từ phía Sở Giao dịch chứng khoán.
 • Báo cáo cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và và tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch về kết quả thực hiện giao dịch trong vòng 03 ngày kể từ ngày hoàn tất giao dịch hoặc kể từ khi hết thời hạn dự kiến giao dịch.

Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI, có thể đặt lệnh qua các kênh:

Quy định nhà đầu tư phải tuân thủ khi giao dịch tại HSX (HoSE)

Thời gian giao dịch

Thời gian giao dịch trên sàn HSX diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Giờ Giao Dịch Phương Thức Giao Dịch Lệnh sử dụng
9h00 - 9h15 Khớp lệnh định kỳ mở cửa ATO, LO
Không được sửa lệnh/hủy lệnh
9h15 - 11h30 Khớp lệnh liên tục I LO, MP
Được sửa lệnh/hủy lệnh
11h30 - 13h00 Nghỉ giữa phiên
13h00 - 14h30 Khớp lệnh liên tục II LO, MP
Được sửa lệnh/hủy lệnh
14h30 - 14h45 Khớp lệnh định kỳ đóng cửa ATC, LO
Không được sửa lệnh/hủy lệnh
9h00 - 11h30 & 13h00 - 15h00 Giao dịch thỏa thuận Lệnh thỏa thuận

Nguyên tắc khớp lệnh

Ưu tiên về giá và ưu tiên về thời gian

Đơn vị giao dịch

 • Đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn: bội số của 100, từ 100 - 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có đảm bảo
 • Đơn vị thoả thuận 1: cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có đảm bảo; Khối lượng giao dịch: từ 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có đảm bảo trở lên

Đơn vị yết giá

Mức giá Đơn vị yết giá
< 10.000 đồng 10 đồng
10.000 - 49.950 đồng 50 đồng
≥ 50.000 đồng 100 đồng

Trong đó: Chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền có đảm bảo áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các mức giá. Giao dịch thỏa thuận và giao dịch trái phiếu: 1 đồng.

Quy định về thanh toán

Loại chứng khoán Phong tỏa tiền/ chứng khoán Thanh toán tiền Thanh toán chứng khoán
Lệnh mua/ bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo Từ T+0 đến trước 13h00 ngày T+2 Trước 13h00 ngày T+2 Trước 13h00 ngày T+2

Quy định nhà đầu tư phải tuân thủ khi giao dịch tại HNX

Thời gian giao dịch

Thời gian giao dịch trên sàn HNX diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Giờ Giao Dịch Phương Thức Giao Dịch Lệnh sử dụng (*)
9h00 - 11h30 Khớp lệnh liên tục I LO, MTL, MOK, MAK
Được hủy/ sửa lệnh
11h30 - 13h00 Nghỉ giữa phiên
13h00 - 14h30 Khớp lệnh liên tục II LO, MTL, MOK, MAK
Được hủy/sửa lệnh
14h30 - 14h45 Khớp lệnh định kỳ đóng cửa ATC, LO
Không được hủy/sửa lệnh
14h45 - 15h00 Khớp lệnh sau giờ PLO
Không được hủy/sửa lệnh
9h00 - 11h30 & 13h00 - 15h00 Khớp lệnh thỏa thuận Lệnh thỏa thuận

Đơn vị giao dịch

 • Đối với giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF.
 • Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 5.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF; không quy định đơn vị giao dịch.
 • Giao dịch thỏa thuận không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày liên tiếp cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập.

Đơn vị yết giá

Loại chứng khoán Phương thức giao dịch Đơn vị yết giá
Cổ phiếu Giao dịch khớp lệnh 100 đồng
Giao dịch thỏa thuận 1 đồng
Chứng chỉ quỹ ETF Giao dịch khớp lệnh & thỏa thuận 1 đồng

Quy định về thanh toán

Loại chứng khoán Phong tỏa tiền/ chứng khoán Thanh toán tiền Thanh toán chứng khoán
Lệnh mua/ bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF Từ T+0 đến trước 13h00 ngày T+2 Trước 13h00 ngày T+2 Trước 13h00 ngày T+2

Quy định nhà đầu tư phải tuân thủ khi giao dịch tại sàn UPCoM

Thời gian giao dịch

Thời gian giao dịch trên sàn UPCoM diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Giờ Giao Dịch Phương Thức Giao Dịch Lệnh sử dụng
9h00 - 11h30 Khớp lệnh liên tục I "LO
Được hủy/ sửa lệnh"
11h30 - 13h00 Nghỉ giữa phiên
13h00 - 15h00 Khớp lệnh liên tục II "LO
Được hủy/ sửa lệnh"
9h00 - 11h30 & 13h00 - 15h00 Khớp lệnh thỏa thuận Lệnh thỏa thuận

Nguyên tắc khớp lệnh

Ưu tiên về giá và Ưu tiên về thời gian

Đơn vị giao dịch

 • Khớp lệnh lô chẵn: 100 cổ phiếu
 • Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.
 • Giao dịch thỏa thuận không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày liên tiếp cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập.

Đơn vị yết giá

Loại chứng khoán Phương thức giao dịch Đơn vị yết giá
Cổ phiếu Giao dịch khớp lệnh 100 đồng
Giao dịch thỏa thuận Không quy định

Quy định về thanh toán

Loại chứng khoán Phong tỏa tiền/ cổ phiếu Thanh toán tiền Thanh toán cổ phiếu
Lệnh mua/ bán cổ phiếu Từ T+0 đến trước 13h00 ngày T+2 Trước 13h00 ngày T+2 Trước 13h00 ngày T+2

Trên đây là những quy định nhà đầu tư cần thuận thủ khi thực hiện giao dịch trên sàn chứng khoán SSI. Lưu ý các vấn đề trên để có thể đầu tư thuận lợi và suôn sẻ nhất! Chúc bạn thành công!

Hashtag:

#đầu_tư
#chứng_khoán

Bài viết liên quan

Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO

VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt

Email: [email protected]

Liên hệ: 1900 636 232

Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449

Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016

Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Quét QR code - Tải ứng dụng MOMI ngay