Quỹ mở VCBF là gì? Đánh giá hiệu quả đầu tư quỹ mở VCBF

Quyên Ngô-08:03 01/08/2022

Đầu tư vào quỹ mở VCBF là giải pháp đầu tư mang tính ưu việt cho các nhà đầu tư mới với khả năng đáp ứng về lợi nhuận, tính an toàn, có chiến lược. Cụ thể, quỹ mở VCBF có hiệu quả hoạt động và có chiến lược đầu tư như thế nào? Cùng phân tích ngay dưới đây để có quyết định đầu tư sáng suốt nhất!

Giới thiệu quỹ mở VCBF

Quỹ mở VCBF được thành lập bởi Công ty Liên Doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) - Đơn vị liên doanh giữa hai đơn vị lớn là Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với Tập đoàn đầu tư đa quốc gia danh tiếng Templeton Investments (FTI).

Quỹ mở VCBF được thành lập bởi Công ty Liên Doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Vietcombank

Quỹ mở VCBF được thành lập bởi Công ty Liên Doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Vietcombank

Hiện nay, VCBF đang sở hữu 4 quỹ mở tiềm năng, bao gồm:

 • Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF-MGF
 • Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF-BCF
 • Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF-FIF
 • Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF-TBF

Quỹ mở VCBF bao gồm những quỹ nào? Hiệu quả hoạt động các quỹ mở VCBF

Quỹ đầu tư mở VCBF-MGF (Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF-MGF)

Quỹ đầu tư mở VCBF-MGF là quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng do VCBF quản lý. Quỹ đầu tư lên tới 100% vào cổ phiếu các công ty có vốn hoá vừa, có tiềm năng tăng trưởng cao.

Thông tin chi tiết quỹ (Cập nhật đến thời điểm ngày 21/7/2022):

 • Tên quỹ: VCBF-MGF
 • Loại hình: Quỹ mở
 • Ngày thành lập: 02/12/2021
 • Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Bank
 • Đơn vị kiểm toán: Ernst & Young
 • Nhà phân phối: VCBF, FMARKET
 • Giá trị tài sản ròng: 267,966,294,482 VND
 • Giá trị tài sản ròng/CCQ: 9,618.08
 • Giá trị tài sản ròng/CCQ cao nhất (52 tuần): chưa có
 • Giá trị tài sản ròng/CCQ thấp nhất (52 tuần): chưa có
 • Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: 27,860,672.09
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: 0.28%
 • Tỷ lệ chi phí hoạt động: 2.82%
 • Tỷ lệ vòng quanh danh mục: ​​87.93%
 • Tổng danh mục: 12 chứng khoán

Mục tiêu của quỹ:

 • Quỹ đầu tư mở VCBF-MGF hoạt động với mục tiêu chính là gia tăng phần vốn gốc trong trung và dài hạn.

Chiến lược đầu tư:

 • Quỹ đầu tư mở VCBF-MGF chủ yếu đầu tư vào một danh mục đa dạng gồm các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hoá thị trường ở tầm trung, có tiềm năng tăng trưởng cao trên hai sàn là HNX và HSX (nhóm cổ phiếu nằm trong rổ VNMIDCAP).
 • Quỹ VCBF-MGF có sự kết hợp giữa cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị.
 • Quỹ sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trên, tức là đi từ phân tích các chỉ số cơ bản của công ty để chọn loại cổ phiếu đầu tư và các công ty trong nhiều ngành khác nhau.
 • Quỹ tập trung vào các nhóm công ty có đặc tính sau: lãnh đạo có tầm nhìn, có tiềm năng tăng trường, có chiến lược đầu tư rõ ràng, biết tận dụng các cơ hội từ tăng trưởng kinh tế, có nền tảng tài chính tốt.

Lợi nhuận tham chiếu của quỹ:

 • Được tính toán dựa trên sự thay đổi của chỉ số VNMIDCAP trong cùng thời kỳ xác định lợi nhuận của quỹ.

Lợi ích của quỹ:

 • Đem đến cho nhà đầu tư cơ hội gia tăng lợi nhuận dài hạn thông qua việc đầu tư vào một danh mục đa dạng gồm các doanh nghiệp tốt, có triển vọng tăng trưởng, được quản lý bởi đội ngũ nhân sự chất lượng, có giá hợp lý hoặc các doanh nghiệp bị định giá thấp

Đối tượng nhà đầu tư: Phù hợp với mọi nhà đầu tư. Quỹ có khả năng mang lại lợi nhuận lâu dài trong khoảng thời gian đầu tư từ 3 đến 5 năm.

Quỹ mở VCBF-BCF (Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF-BCF)

Quỹ mở VCBF-BCF

Quỹ mở VCBF-BCF tập trung đầu tư đến 100% giá trị tài sản ròng vào các loại cổ phiếu niêm yết

Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF-BCF tập trung đầu tư đến 100% giá trị tài sản ròng vào các loại cổ phiếu niêm yết, trong đó chủ yếu là các cổ phiếu có vốn hoá thị trường lớn, tính thanh khoản cao.

Thông tin chi tiết quỹ (Cập nhật đến thời điểm ngày 21/7/2022):

 • Tên quỹ: VCBF-BCF
 • Loại hình: Quỹ mở
 • Ngày thành lập: 22/08/2014
 • Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Bank
 • Đơn vị kiểm toán: Ernst & Young
 • Nhà phân phối: VCBF, SSI, VCBS, FMARKET
 • Giá trị tài sản ròng: 383,256,580,599 VND
 • Giá trị tài sản ròng/CCQ: 27,211.55
 • Giá trị tài sản ròng/CCQ cao nhất (52 tuần): 31,723.28
 • Giá trị tài sản ròng/CCQ thấp nhất (52 tuần): 26,463.09
 • Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: 14,084,332.83
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: 21.14%
 • Tỷ lệ chi phí hoạt động: 2.34%
 • Tỷ lệ vòng quanh danh mục: ​​38.54%
 • Tổng danh mục: 26 chứng khoán

Mục tiêu của quỹ:

 • Gia tăng phần vốn gốc trong trung và dài hạn

Chiến lược đầu tư:

 • Quỹ đầu tư chủ yếu vào một danh mục đa dạng gồm các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hoá thị trường lớn và có tính thanh khoản tốt trên sàn HSX và HNX (nhóm cổ phiếu có vốn hoá thị trường lớn hơn cổ phiếu có vốn hoá xếp thứ 100 được niêm yết trên HSX)
 • Quỹ có sự kết hợp giữa cả chiến lược đầu tư giá trị và chiến lược đầu tư tăng trưởng
 • Quỹ sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên: đi từ phân tích các chỉ số cơ bản của công ty để chọn ra cổ phiếu đầu tư và lựa chọn các công ty trong nhiều ngành khác nhau
 • Quỹ có thể quyết định mua bán dựa trên những đánh giá riêng biệt cho từng loại cổ phiếu. Nhờ chiến lược này, quỹ có thể tìm ra các cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị thực và có khả năng tăng trưởng tốt trong dài hạn.

Lợi nhuận của quỹ:

 • Lợi nhuận của quỹ mở VCBF-BCF được tính toán dựa trên sự thay đổi chỉ số VN100 Index - chỉ số chứng khoán gồm 100 cổ phiếu có vốn hoá lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX.

Lợi nhuận qua các năm của quỹ:

VCBF-BCF 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lợi nhuận năm -3.49% 23.37% 18.36% 37.39% -8,27% 3.01% 16.7% 38%
Lợi nhuận trung bình năm kể từ khi thành lập -3.49% 13.07% 15.63% 21.72% 14.08% 11.91% 12.70% 15.8%

Lợi ích của quỹ:

 • VCBF - BCF đem đến cho nhà đầu tư cơ hội gia tăng lợi nhuận dài hạn thông qua việc đầu tư vào 1 danh mục đa dạng các doanh nghiệp tốt, có triển vọng tăng trưởng, được quản lý bởi đội ngũ chất lượng, được định giá hợp lý hoặc bị định giá thấp.

Đối tượng nhà đầu tư:

 • Phù hợp với mọi nhà đầu tư với thời gian đầu tư từ 3 đến 5 năm hoặc lâu hơn, chú trọng tạo ra lợi nhuận dài hạn thông qua việc đầu tư vào các công ty có vốn hoá lớn.

Quỹ mở VCBF-FIF (Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF-FIF)

Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF-FIF là quỹ mở trái phiếu với 100% tài sản đầu tư vào các trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt.

Thông tin chi tiết quỹ (Cập nhật đến thời điểm ngày 21/7/2022):

 • Tên quỹ: VCBF-FIF
 • Loại hình: Quỹ mở
 • Ngày thành lập: 09/08/2019
 • Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Bank
 • Đơn vị kiểm toán: Ernst & Young
 • Nhà phân phối: VCBF, VCBS, FMARKET
 • Giá trị tài sản ròng: 90,566,346,190 VND
 • Giá trị tài sản ròng/CCQ: 11,870.98
 • Giá trị tài sản ròng/CCQ cao nhất (52 tuần): 11,876.65
 • Giá trị tài sản ròng/CCQ thấp nhất (52 tuần): 11,198.94
 • Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: 7,629,217.13
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: 2.26%
 • Tỷ lệ chi phí hoạt động: 1.39%
 • Tỷ lệ vòng quanh danh mục: ​​139.31%
 • Tổng danh mục: 7 chứng khoán

Mục tiêu của quỹ:

 • Mục tiêu đầu tư chủ yếu của quỹ VCBF-FIF là bảo toàn nguồn vốn ban đầu và mang lại thu nhập thường xuyên bằng cách đầu tư vào các tài sản cho thu nhập cố định.

Chiến lược đầu tư:

 • Quỹ VCBF-FIF tuân thủ chiến lược đầu tư có kỷ luật nhằm tạo ra nguồn lợi nhuận đều đặn
 • Quỹ duy trì danh mục đầu tư đa dạng bao gồm các tài sản có thu nhập cố định gồm: trái phiếu được bảo lãnh bởi Chính phủ, trái phiếu Chính phủ

Quỹ đầu tư mở VCBF-TBF (Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược)

Quỹ mở VCBF-TBF là quỹ dạng mở áp dụng chiến lược đầu tư cân bằng, có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư phòng thủ hoặc tăng trưởng tuỳ thuộc vào cơ hội đầu tư có sẵn tại các thời điểm khác nhau tương ứng với những bối cảnh thị trường cụ thể. Trong điều kiện bình thường, quỹ sẽ phân bổ 50% giá trị tài sản ròng vào cổ phiếu và 50% vào các tài sản có thu nhập cố định, chất lượng tín dụng tốt.

Thông tin chi tiết quỹ (Cập nhật đến thời điểm ngày 28/7/2022):

 • Tên quỹ: VCBF-TBF
 • Loại hình: Quỹ mở
 • Ngày thành lập: 24/12/2013
 • Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Bank
 • Đơn vị kiểm toán: Ernst & Young
 • Nhà phân phối: VCBF, SSI, VCBS, FMARKET
 • Giá trị tài sản ròng: 243,014,158,790 VND
 • Giá trị tài sản ròng/CCQ: 25,384.62
 • Giá trị tài sản ròng/CCQ cao nhất (52 tuần): 28,297.48
 • Giá trị tài sản ròng/CCQ thấp nhất (52 tuần): 24,813.34
 • Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: 9,573,282.62
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: 32.98%
 • Tỷ lệ chi phí hoạt động: 2.04%
 • Tỷ lệ vòng quanh danh mục: ​​57.86%
 • Tổng danh mục: 31 chứng khoán

Mục tiêu đầu tư:

 • Tăng trưởng lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc

Chiến lược đầu tư:

 • Quỹ đầu tư đa dạng vào cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hoá thị trường lớn và các trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh hoặc trái phiếu niêm yết của doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng tốt,...
 • Quỹ tìm kiếm sự kết hợp tối ưu giữa cổ phiếu và nhóm các tài sản cố định thông qua quá trình kiểm duyệt, đánh giá rủi ro và lợi nhuận khi đầu tư
 • Quỹ kết hợp chiến lược đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị trong cổ phiếu

Lợi nhuận tham chiếu của quỹ: Lợi nhuận quỹ VCBF-TBF được tình dựa trên trung bình cộng giữa tỷ lệ tăng trưởng của chỉ số VN-Index với lợi nhuận trái phiếu Chính phủ 10 năm:

VCBF-TBF 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lợi nhuận năm 9.33% 19.34% 15.45% 31.32% -4.27% 4.01% 8.20% 25.7%
Lợi nhuận trung bình kể từ khi thành lập 9.25% 14.14% 14.56% 18.51% 13.57% 11.91% 11.40% 13.1%

Lợi ích quỹ đem lại:

 • Có sự đa dạng hoá rộng và cân bằng giữa các loại tài sản, hấp dẫn để trở thành kênh đầu tư cốt lõi
 • Có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản trước các biến động kinh tế
 • Củng cố các lợi ích khác của quỹ mở.

Trên đây là thông tin về các quỹ mở VCBF và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng quỹ. Mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp các nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện nhất về mỗi quỹ, sẵn sàng cho các chiến lược đầu tư dài hạn của mình.

Hashtag:

#đầu_tư
#chứng_chỉ_quỹ

Bài viết liên quan

Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO

VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt

Email: [email protected]

Liên hệ: 1900 636 232

Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449

Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016

Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Quét QR code - Tải ứng dụng MOMI ngay