Phí giao dịch chứng khoán FPTS có cao không? Chi tiết biểu phí dịch vụ tại FPTS

Quyen Ngo-10:20 14/10/2022

Một trong những vấn đề được khách hàng quan tâm hàng đầu khi tham gia đầu tư trên sàn chứng khoán FPTS đó chính là biểu phí giao dịch. Tham khảo ngay những thông tin được Momi tổng hợp dưới đây để nắm rõ hơn về chi phí giao dịch chứng khoán FPTS mới nhất!

Phí giao dịch chứng khoán FPTS có cao không?

Mức phí giao dịch chứng khoán FPTS được đánh giá là tương đối hợp lý, phù hợp với mọi nhà đầu tư. Đi kèm với đó là sự ổn định trong chất lượng dịch vụ, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, FPTS hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất giao dịch nhanh chóng, chính xác và tiện ích. Nhờ vậy, công ty chứng khoán này luôn được xếp vào nhóm ưu tiên của nhiều khách hàng/nhà đầu tư khi tìm kiếm những sàn giao dịch uy tín.

Mức phí giao dịch chứng khoán FPTS được đánh giá là tương đối hợp lý

Mức phí giao dịch chứng khoán FPTS được đánh giá là tương đối hợp lý

Mức phí giao dịch chứng khoán FPTS trung bình dao động khoảng từ 0,033% đến 0,15% cho từng dịch vụ. Con số này có thể thay đổi ít nhiều cho từng hạng mục đầu tư khách hàng đang theo đuổi. Biểu phí FPTS được thiết lập với phương châm tối ưu chi phí khách hàng phải bỏ ra, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về mức thu phí trong chứng khoán mà các bộ ban ngành đã đề ra.

Chi tiết biểu phí giao dịch chứng khoán FPTS mới nhất

Môi giới chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch (UPCoM)

Đây là mức phí môi giới chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch (UpCoM) tại FPTS, áp dụng từ ngày 1/8/2022 trở đi:

Giá trị giao dịch Mức phí
Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/ETF/Chứng quyền
Dưới 2 tỷ VND 0,13%
Từ 2 tỷ VND đến dưới 5 tỷ VND 0,12%
Từ 5 tỷ VND đến dưới 10 tỷ VND 0,11%
Từ 10 tỷ VND đến dưới 15 tỷ VND 0,10%
Từ 15 tỷ VND đến dưới 20 tỷ VND 0,09%
Từ 20 tỷ VND đến dưới 30 tỷ VND 0,08%
Từ 30 tỷ VND đến dưới 50 tỷ VND 0,07%
Từ 50 tỷ VND trở lên 0,06%
Trái phiếu 0,05%
 • Phí môi giới chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch (UpCoM) được tính trên tổng giá trị giao dịch trong ngày
 • Phí môi giới không nằm trong nhóm đối tượng chịu thuế GTGT

Môi giới chứng khoán chưa niêm yết

Phí môi giới chứng khoán chưa niêm yết tại FPTS được quy định như sau:

Giá trị giao dịch Mức phí
Cổ phiếu
Dưới 3 tỷ VND 0,50%
Từ 3 tỷ VND đến dưới 5 tỷ VND 0,40%
Từ 5 tỷ VND trở lên 0,30%
Phí giao dịch tối thiểu 500.000 VND/giao dịch
 • Phí môi giới chứng khoán chưa niêm yết được tính trên tổng giá trị của từng giao dịch
 • Phí môi giới được áp dụng cho cả giao dịch mua và bán qua FPTS
 • Phí môi giới không thuộc nhóm đối tượng phải chịu thuế GTGT

Giao dịch ký quỹ (Ezmargin/EzMortgage/EzMargin Pro)

Biểu phí giao dịch ký quỹ tại FPTS được quy định như sau:

Loại phí Mức phí
Phí vay ký quỹ theo món (EzMargin/EzMortgage) 0,033%/ngày/tổng số tiền vay ký quỹ (tối thiểu 30.000 VND/món)
*Chỉ tính phí từ ngày T+2 với các hợp đồng EzMargin)
Phí vay ký quỹ theo sức mua (EzMargin Pro) 0,033%/ngày/tổng số tiền vay ký quỹ
* Chỉ tính phí từ ngày T+ 2
* Lãi vay sẽ được thu thu vào ngày 25 hàng tháng hoặc ngày làm việc liền kề nếu ngày 25 là ngày nghỉ/ngày lễ

Số ngày tính phí được tính dựa trên số ngày thực tế kể từ ngày khách hàng nhận tiền ứng trước đến hết ngày thanh toán (tức là bao gồm cả ngày làm việc và ngày nghỉ (nếu có)).

Ứng trước tiền (EzAdvance)

Loại phí Mức phí
Phí ứng trước tiền 0,033%/ngày/tổng số tiền ứng trước (không tính phí tối thiểu)
 • Số ngày tính phí được tính dựa trên số ngày thực tế kể từ ngày khách hàng nhận tiền ứng trước đến hết ngày thanh toán (tức là bao gồm cả ngày làm việc và ngày nghỉ (nếu có)).

Chuyển tiền trực tuyến (EzTransfer)

Phí chuyển tiền trực tuyến tại FPTS được quy định như sau:

Hình thức chuyển khoán Mức phí
Chuyển khoản trong cùng tỉnh/thành phố 0,015% giá trị lệnh chuyển tiền, tối thiểu là 10.000 VND/lệnh và tối đa là 500.000 VND/lệnh chuyển tiền
Chuyển khoản khác tỉnh/thành phố 0,04% giá trị lệnh chuyển tiền. Tối thiểu là 20.000 VND/lệnh và tối đa là 1.000.000 VND/lệnh chuyển tiền
 • Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT
 • Biểu phí chuyển tiền này chỉ là mức tạm tính, mức phí thực thu sẽ được trừ vào tài khoản khách hàng sau khi FPTS thực hiện chuyển tiền cho khách hàng căn cứ theo biểu phí của ngân hàng chuyển nhưng không vượt quá biểu phí tạm tính

phí giao dịch chứng khoán FPTS

Phí giao dịch chứng khoán FPTS

Chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết

Áp dụng đối với mã chứng khoán mà FPTS được uỷ quyền quản lý cổ đông:

Loại phí Mức phí
Phí chuyển nhượng chứng khoán 0,2% giá trị theo mệnh giá
Phí chuyển nhượng tối thiểu 50.000 VND/hợp đồng
Phí chuyển nhượng tối đa 30.000.000 VND/hợp đồng

Lưu ký chứng khoán tại FPTS

Loại phí Mức phí
Phí lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo 0,27 VND/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo/tháng
Phí lưu ký trái phiếu 0,18 VND/trái phiếu doanh nghiệp/tháng, tối đa 2.000.000 VND/tháng/mã trái phiếu doanh nghiệp
Phí lưu lý công cụ nợ theo quy định tại Luật quản lý nợ công 0,14 VND/công cụ nợ/tháng, tối đa 1.400.000 VND/tháng/mã công cụ nợ

Phong tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay

Loại phí Mức phí
Phí quản lý tài khoản phong tỏa chứng khoán để làm tài sản đảm bảo khoản vay 0,2% giá trị theo mệnh giá
Tối thiểu: 50.000 VND/hợp đồng
Tối đa: 10.000.000 VND/hợp đồng
Đăng ký biện pháp đảm bảo và các dịch vụ liên quan phát sinh 100.000 VND/hồ sơ
 • Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT

Phong tỏa chứng khoán tự nguyện

Loại phí Mức phí
Phong tỏa chứng khoán tự nguyện 0.1% giá trị theo mệnh giá
Mức phí tối thiểu 1.000.000 VND/hợp đồng
Mức phí tối đa 10.000.000 VND/hợp đồng
 • Phí trên chưa bao gồm phí thuế trả cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
 • Phí trên cũng chưa bao gồm thuế GTGT

Chuyển khoản chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Hình thức Mức phí
Phí chuyển khoản chứng khoán sang thành viên lưu ký khác, chuyển khoản tất toán tài sản 0,3 VND/chứng khoán/lần chuyển khoản/mã chứng khoán
Tối thiểu: 50.000 VND/lần chuyển khoản
Tối đa: 300.000 VND/lần chuyển khoản/mã chứng khoán
- Phí chuyển khoản cho biếu tặng chứng khoán (chỉ thu bên nhận quyền sở hữu)
- Phí chuyển khoản chứng khoán đối với trường hợp cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật
- Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do bán chứng khoán trong đợt chào mua công khai
- Các trường hợp chuyển nhượng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận (Áp dụng trong trường hợp FPTS hỗ trợ thủ tục)
0,2% giá trị giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo
0,01% giá trị giao dịch đối với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công
Tối thiểu: 50.000 VND/lần chuyển khoản
Phí chuyển khoản thừa kế chứng khoán (Chỉ thu bên nhận chuyển quyền sở hữu, trừ trường hợp hàng thừa kế thứ nhất) 0,1% giá trị giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo
0,005% giá trị giao dịch đối với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ trả nợ theo quy định tại Luật quản lý nợ công
Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF 0,1% giá trị chứng khoán cơ cấu hoán đổi theo mệnh giá
Các trường hợp khác FPTS chỉ tiếp nhận, không hỗ trợ thủ tục 0,1% giá trị giao dịch

Các phí khác

Loại phí Mức phí
Phí chuyển nhượng quyền mua 50.000 VND/hồ sơ
Phí rút chứng khoán 50.000 VND/hồ sơ
Phí SMS 22.000 VND/tháng

Lưu ý: Biểu phí dịch vụ FPTS có thể thay đổi theo từng thời kỳ và được chính thức áp dụng sau 3 ngày kể từ ngày được FPTS công bố chính thức trên sàn giao dịch và tại website.

Trên đây chi tiết biểu phí giao dịch chứng khoán FPTS mới nhất hiện nay. Hãy cập nhật ngay để tính toán và cân nhắc các chi phí phải bỏ ra nếu đầu tư tại sàn chứng khoán này bạn nhé! Chúc bạn thắng lớn trong hành trình đầu tư.

Hashtag:

#chứng_khoán
#đầu_tư

Bài viết liên quan

Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO

VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt

Email: contact@thebank.vn

Liên hệ: 1900 636 232

Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449

Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016

Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Quét QR code - Tải ứng dụng MOMI ngay