Cách giao dịch chứng chỉ quỹ an toàn tiện ích

Quyên Ngô-09:41 14/07/2022

Bên cạnh lợi nhuận, phương thức giao dịch cũng là yếu tố được quan tâm hàng đầu khi tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách giao dịch chứng chỉ quỹ và những quy định đi kèm nhà đầu tư nên đặc biệt lưu ý khi thực hiện các giao dịch này!

Có những cách giao dịch chứng chỉ quỹ nào?

Chứng chỉ quỹ là kênh đầu tư không còn quá xa lạ với các nhà đầu tư Việt Nam thậm chí có thể được xếp hạng cao về độ phổ biến tương tự như cổ phiếu, trái phiếu hay chứng khoán nói chung. Chính vì có độ nhận diện cao và được lựa chọn đầu tư nhiều như vậy nên việc các đơn vị quản lý quỹ đang ngày càng đầu tư vào công tác tối ưu hoá quy trình giao dịch là điều rất dễ hiểu.

Có những cách giao dịch chứng chỉ quỹ nào

Có những cách giao dịch chứng chỉ quỹ nào?

Hiện nay, nhà đầu tư có thể lựa chọn nhiều cách giao dịch chứng chỉ quỹ khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện và mong muốn của mỗi cá nhân, bao gồm: giao dịch chứng chỉ quỹ online và giao dịch trực tiếp tại các quầy giao dịch/đại lý phân phối.

Hướng dẫn cách giao dịch chứng chỉ quỹ tiện ích cho các nhà đầu tư

Thực hiện mua chứng chỉ quỹ

Để thực hiện mua chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư cần thực hiện theo các bước cơ bản dưới đây:

 • Bước 1: Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại đơn vị quản lý quỹ mà nhà đầu tư lựa chọn hoặc tại các sàn giao dịch chứng chỉ quỹ là đối tác của công ty quản lý quỹ. Trường hợp đã có tài khoản, nhà đầu tư chỉ cần đăng nhập vào tài khoản.
 • Bước 2: Chọn sản phẩm chứng chỉ quỹ muốn mua và thực hiện chuyển khoản số tiền mua chứng chỉ quỹ tương ứng vào tài khoản của quỹ tại Ngân hàng giám sát (đã nêu rõ trong thông tin quỹ). Trường hợp mua trực tiếp, nhà đầu tư cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân, số lượng chứng chỉ quỹ muốn mua vào phiếu Đăng ký mua rồi gửi cho phía Đại lý phân phối,
 • Bước 3: Xác nhận giao dịch thành công. Sau khoảng 3 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện giao dịch mua và hoàn thành việc thanh toán, nhà đầu tư sẽ nhận được kết quả thông báo từ quỹ.

Hướng dẫn cách giao dịch chứng chỉ quỹ tiện ích

Hướng dẫn cách giao dịch chứng chỉ quỹ tiện ích

Thực hiện bán chứng chỉ quỹ

Để thực hiện bán chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

 • Bước 1: Điền đầy đủ thông tin cá nhân, số lượng chứng chỉ quỹ muốn bán vào phiếu Đăng ký bán và gửi lại cho đại lý phân phối (đối với bán trực tiếp). Trường hợp muốn bán chứng chỉ quỹ online, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán ngay trên thiết bị điện thoại hoặc máy tính theo các bước hướng dẫn được đưa ra.
 • Bước 2: Chờ xác nhận thông báo kết quả giao dịch bán
 • Bước 3: Nhận tiền chuyển khoản bán chứng chỉ quỹ tại tài khoản ngân hàng nhà đầu tư đã dùng để đăng ký trước đó.

Có thể thấy, cách giao dịch chứng chỉ quỹ online sẽ tiện ích hơn với đại đa số các nhà đầu tư. Không chỉ có thao tác nhanh gọn, việc thực hiện giao dịch trên nền tảng trực tuyến cũng giúp các nhà đầu tư có thể dễ dàng theo dõi hiệu quả hoạt động của các quỹ, ước tính lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận được khi mua chứng chỉ quỹ vào thời điểm đó.

Những quy định về giao dịch chứng chỉ quỹ

Dù thực hiện cách giao dịch chứng chỉ quỹ nào, nhà đầu tư cũng phải đặc biệt lưu ý đến những quy định về giao dịch chứng chỉ quỹ được nêu rõ trong Điều 30 Thông tư số 98/2020/TT-BTC:

 1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu lực, công ty quản lý quỹ phải tổ chức giao dịch chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư. Hoạt động giao dịch phải được tổ chức định kỳ theo quy định tại Điều lệ quỹ và đã được công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt. Tần suất giao dịch tối thiểu 02 lần trong 01 tháng.
  2. Nhà đầu tư thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ tại các đại lý phân phối được công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt hoặc trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ. Công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan phải thiết lập hệ thống tiếp nhận lệnh giao dịch bảo đảm nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch tại các đại lý phân phối.
  3. Đại lý phân phối chỉ được nhận lệnh giao dịch của nhà đầu tư khi phiếu lệnh đã được điền chính xác và đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này. Phiếu lệnh phải được đại lý phân phối lưu trữ theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Đồng thời phải bảo đảm ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời và rõ ràng về thời điểm nhận lệnh, người nhận lệnh từ nhà đầu tư. Trường hợp lệnh nhận qua điện thoại, fax, lệnh giao dịch trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác phải tuân thủ theo quy định về giao dịch điện tử và lưu trữ phiếu lệnh theo hình thức tệp dữ liệu điện tử.
  4. Công ty quản lý quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan chỉ thực hiện các lệnh nhận được trước thời điểm đóng sổ lệnh. Các lệnh nhận sau thời điểm đóng sổ lệnh bị hủy hoặc tiếp tục có giá trị để thực hiện tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ kế tiếp theo quy định tại Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch.
  5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ nhưng không quá ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo, công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin về sở hữu sau giao dịch của nhà đầu tư tại sổ chính và gửi nhà đầu tư bản xác nhận giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục XVII ban hành kèm theo Thông tư này.
  6. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (nhưng không quá thời điểm phân bổ kết quả giao dịch), nếu đại lý phân phối phát hiện lỗi giao dịch do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình tổng hợp thông tin, nhận lệnh, chuyển, nhập lệnh vào hệ thống, đại lý phân phối phải thông báo cho công ty quản lý quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và yêu cầu sửa lỗi giao dịch. Quá thời hạn nêu trên, đại lý phân phối chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư về các lỗi giao dịch.
  7. Công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan phải có sổ lệnh lưu trữ đầy đủ thông tin về các lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục XVIII ban hành kèm theo Thông tư này. Đại lý phân phối có trách nhiệm cung cấp sao kê tài khoản, tiểu khoản theo yêu cầu của nhà đầu tư.
  8. Trường hợp công ty quản lý quỹ có từ hai quỹ mở trở lên và có quy định tại Điều lệ các quỹ, Bản cáo bạch, nhà đầu tư được chuyển đổi quỹ. Lệnh chuyển đổi được thực hiện theo nguyên tắc sau:
  a) Lệnh bán đối với chứng chỉ quỹ bị bán được thực hiện trước, sau đó mới thực hiện lệnh mua chứng chỉ của quỹ mục tiêu;
  b) Các lệnh được thực hiện tại các ngày giao dịch chứng chỉ của các quỹ tương ứng;
  c) Nhà đầu tư chỉ phải thanh toán giá dịch vụ chuyển đổi (nếu có) theo quy định tại Điều lệ quỹ, không phải thanh toán giá dịch vụ mua lại, giá dịch vụ phát hành đối với các lệnh thực hiện theo quy định tại điểm a, b khoản này.

Trên đây là những thông tin chia sẻ về cách giao dịch chứng chỉ quỹ và những quy định đi kèm khi thực hiện các giao dịch này. Hy vọng rằng những thông tin hữu ích trên sẽ giúp nhà đầu tư thực hiện mua - bán chứng chỉ quỹ nhanh chóng và đơn giản hơn, hỗ trợ quá trình đầu tư diễn ra thuận lợi nhất.

Hashtag:

#chứng_chỉ_quỹ
#đầu_tư

Bài viết liên quan

Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO

VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt

Email: [email protected]

Liên hệ: 1900 636 232

Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449

Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016

Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Quét QR code - Tải ứng dụng MOMI ngay