Biểu phí VPS mới nhất năm 2022

Quyên Ngô-07:36 16/09/2022

Nằm trong nhóm các công ty chứng khoán có thị phần cao nhất thị trường, biểu phí VPS được các nhà đầu tư nhận định là hợp lý, thậm chí thấp hơn nhiều so với các đơn vị khác. Cùng theo dõi chi tiết biểu phí giao dịch chứng khoán VPS mới nhất năm 2022 dưới đây để nắm rõ trước khi giao dịch!

Phí giao dịch chứng khoán là gì?

Phí giao dịch chứng khoán ở đây được hiểu là khoản phí nhà đầu tư phải trả cho công ty chứng khoán khi thực hiện thành công các giao dịch chứng khoán, bao gồm cả lệnh mua và bán. Tùy từng đơn vị mà mức phí giao dịch sẽ có sự thay đổi ít hoặc nhiều và được tính dựa trên phần trăm tổng giá trị giao dịch.

Phí giao dịch chứng khoán là gì

Phí giao dịch chứng khoán là gì?

Thông thường, tổng số tiền giao dịch càng lớn nhà đầu tư sẽ phải trả càng ít phí giao dịch. Đây là chính sách ưu đãi mà các công ty chứng khoán thiết lập dành riêng cho nhóm khách hàng lớn, có tổng lượng khối lượng giao dịch cao trong ngày. Ngoài ra, cũng có một số công ty chứng khoán cho phép nhà đầu tư có thể thương lượng, đàm phán mức phí giao dịch áp dụng.

Biểu phí VPS mới nhất 2022 theo từng dịch vụ

Biểu phí VPS có sự thay đổi theo từng ký (thường là theo năm). Bên cạnh đó, tương ứng với mỗi dịch vụ, VPS cũng đưa ra bảng biểu phí riêng. Cụ thể như sau:

Biểu phí giao dịch ưu đãi VPS

Chi tiết biểu phí giao dịch ưu đãi của VPS như sau:

STT Dịch vụ Mức phí
(%giá trị giao dịch)
Giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ, chứng quyền (áp dụng cho KH mở tài khoản từ 30/4/2022 đến 31/10/2022)
1 Tiểu khoản thường
Qua kênh TVĐT/TVTC/Tổng đài/Tại quầy DVKH: 0,15%
Giao dịch trực tuyến:
60 ngày đầu kể từ khi mở tài khoản: Miễn phí
Từ ngày thứ 61 trở đi:
- Đối với giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ 0,13%
- Đối với chứng quyền 0,10%
2 Tiểu khoản margin
Tất cả các kênh: 0,15%
3 Tiểu khoản chuyên biệt
Tất cả các kênh: 0,15%

Biểu phí VPS mới nhất năm 2022

Biểu phí VPS mới nhất năm 2022

Biểu phí VPS đối với giao dịch chứng khoán cơ sở

Dưới đây là biểu phí VPS đối với các giao dịch chứng khoán cơ sở:

STT Dịch vụ Mức phí
(%giá trị giao dịch)
1 Mở tài khoản giao dịch chứng khoán Miễn phí
2 Giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ
a Qua kênh TVĐT/tại quầy DVKH:
Tổng giá trị dưới 100 triệu VNĐ/ngày 0,30%
Từ 100 đến dưới 300 triệu VNĐ/ngày 0,27%
Từ 300 đến dưới 500 triệu VNĐ/ngày 0,25%
Từ 500 đến dưới 1 tỷ VNĐ/ngày 0,22%
Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ VNĐ/ngày 0,20%
Từ 2 tỷ trở lên VNĐ/ngày 0,15%
b Giao dịch trực tuyến: 0,20%
3 Giao dịch trái phiếu
Giao dịch trái phiếu 0,10%
Giao dịch lô lớn Theo thỏa thuận

Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh VPS

Phí giao dịch chứng khoán phái sinh VPS được quy định như sau:

STT Nội dung Mức phí quy định Thời điểm thu
1 Phí giao dịch phái sinh tại VPS 1. Áp dụng cho KH mở mới tài khoản từ ngày: 31/03/2022 đến 30/09/2022:
- Miễn phí giao dịch: trong 6 tháng đầu kể từ ngày mở tài khoản
- 1.000 đồng/1 HĐTL: từ tháng thứ 7 kể từ ngày mở tài khoản
2. Áp dụng cho KH thông thường
- 1.000 đồng/1 HĐTL
Thu trên số hợp đồng khớp lệnh theo ngày
2 Phí giao dịch chứng khoán phái sinh (phí giao dịch phải trả sở giao dịch chứng khoán) Thu trên số hợp đồng khớp lệnh theo ngày
Hợp đồng tương lai chỉ số 2.700 đồng/1 HĐTL
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ 4.500 đồng/1 HĐTL
3 Các khoản phí dịch vụ phải trả VSD · Thu định kỳ vào ngày mùng 1 tháng kế tiếp
· Đối với TKGDPS tại VPS không đủ tiền mặt để thu phí, VPS sẽ thực hiện rút tiền ký quỹ để thu phí
· Dịch vụ quản lý vị thế 2.550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày
Dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ 0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng
- Tối đa không quá 1.600.000 đồng/tài khoản/tháng
- Tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng/tài khoản/
4 Quy định khác Để hỗ trợ Khách hàng tránh rủi ro phát sinh phí quản lý tài sản phải trả cho VSD tháng kế tiếp, tại ngày làm việc cuối cùng của tháng hiện tại, VPS sẽ rút toàn bộ tiền ký quỹ trên tài khoản ký quỹ tại VSD về tài khoản giao dịch phái sinh của Khách hàng nếu đáp ứng điều kiện:
- Số dư ký quỹ = số tiền ký quỹ có thể rút; và
- Số dư ký quỹ ≤ 2.500.000 VNĐ
· Ghi chú: Số tiền này có thể thay đổi theo quy định của VPS từng thời kỳ

Biểu phí dịch vụ tài chính VPS

Chi tiết biểu phí dịch vụ tài chính VPS như sau

STT Dịch vụ Mức lãi/phí/ngày Mức lãi/phí/năm
1 Lãi suất cho vay Giao dịch ký quỹ
Đối với Khách hàng cũ: 0,038889%/ngày 14%/năm
Đối với các Khách hàng mở TK từ ngày 07/06/2021:
Dư nợ tính lãi hàng ngày trong tháng ≤ 3 tỷ:
30 ngày đầu tiên
30 ngày tiếp theo
Từ ngày 61 trở đi
Dư nợ tính lãi hàng ngày trong tháng > 3 tỷ
0,018889%/ngày
0,027222%/ngày
0,038889%/ngày
0,038889%/ngày
6,8%/năm
9,8%/năm
14%/năm
14%/năm
2 Phí ứng trước tiền bán chứng khoán 0,038889%/ngày
(Tối thiểu 50.000 đồng/lần đối với ứng thủ công)
14%/năm
(Tối thiểu 50.000 đồng/lần đối với ứng thủ công)

Biểu phí lưu ký và dịch vụ tài khoản chứng khoán VPS

Biểu phí lưu ký và dịch vụ tài khoản chứng khoán VPS có hiệu lực từ 1/1/2022:

STT Tên phí Mức thu Thời gian/Phương thức thu phí
1 Phí lưu ký chứng khoán 0.27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền/tháng
0.14 đồng/trái phiếu/ tháng, tối đa 1.400.000 đồng/tháng/trái phiếu
VPS sẽ tự động khấu trừ tiền phí trực tiếp trên TK GDCK của Khách hàng hàng tháng.
2 Phí chuyển khoản phát sinh do Khách hàng tất toán/ chuyển khoản chứng khoán 0.3 đồng/1 lần chuyển khoản/1 mã.
Tối thiểu 30.000 đồng/1 lần, tối đa 300.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán
Phí thu theo bộ hồ sơ
Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định
3 Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán (các giao dịch theo quy định của VSD) Theo từng giao dịch chuyển quyền sở hữu quy định của cơ quan quản lý Phí thu theo hồ sơ
Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định
4 Phí phong tỏa/ giải tỏa chứng khoán tại VPS trường hợp không yêu cầu quản lý tài sản 0.5 đồng/chứng khoán. Tối đa 2.000.000 đồng/ lần/ mã chứng khoán Theo bộ hồ sơ
Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định
Phí phong tỏa và có yêu cầu quản lý tài sản đảm bảo tại VPS 0.1%* giá trị định giá. Tối đa 10.000.000 đồng/ bộ hồ sơ
5 Phí phong tỏa/ giải tỏa chứng khoán cầm cố (tại VSD) Phí tại VPS (mục 4) & phí dịch vụ của VSD Phí thu theo bộ hồ sơ
Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định
6 Phí rút chứng khoán 100.000 đồng/1 bộ hồ sơ Phí thu theo bộ hồ sơ
Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định
7 Phí dịch vụ hệ thống 27.500 đồng/tháng/ tài khoản (đã bao gồm VAT) Thu tự động hàng tháng theo tài khoản chứng khoán
8 Phí dịch vụ tin nhắn SMS 800 VND/ tin nhắn SMS phát sinh Khách hàng đăng ký dịch vụ nhận tin nhắn có tính phí, hệ thống sẽ thu tự động hàng tháng theo tài khoản chứng khoán.
9 Phí cung cấp Văn bản xác nhận Khách hàng gửi yêu cầu tới VPS thông qua một trong các phương thức sau:
- Trực tiếp tại các Quầy giao dịch của VPS;
- Gửi email đến hòm thư: hotrokhachhang@vps.com.vn;
- Liên hệ Chuyên gia tư vấn;
Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định
Sao kê giao dịch tiền/ giao dịch chứng khoán 2.000 đồng/ trang
Tối thiểu: 20.000 đ/lần sao kê (Đã bao gồm VAT)
Khách hàng gửi yêu cầu tới VPS thông qua một trong các phương thức sau:
- Trực tiếp tại các Quầy giao dịch của VPS;
- Gửi email đến hòm thư: hotrokhachhang@vps.com.vn;
- Liên hệ Chuyên gia tư vấn;
Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định
Xác nhận số dư/ kết quả giao dịch chứng khoán 20.000 đồng/ bản đầu tiên
Các bản tiếp theo 10.000 đồng/ bản (Đã bao gồm VAT)
Khách hàng gửi yêu cầu tới VPS thông qua một trong các phương thức sau:
- Trực tiếp tại các Quầy giao dịch của VPS;
- Gửi email đến hòm thư: hotrokhachhang@vps.com.vn;
- Liên hệ Chuyên gia tư vấn;
Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định
Xác nhận số dư tại một thời điểm (theo mẫu Khách hàng cung cấp và VPS xác nhận số liệu) 50.000 đồng/lần
Tối đa: 02 bản/ lần (Đã bao gồm VAT)
Khách hàng gửi yêu cầu tới VPS thông qua một trong các phương thức sau:
- Trực tiếp tại các Quầy giao dịch của VPS;
- Gửi email đến hòm thư: hotrokhachhang@vps.com.vn;
- Liên hệ Chuyên gia tư vấn;
Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định
Chứng từ giao dịch Nộp/chuyển/rút tiền (theo mẫu của VPS) 10.000 đồng/bản cung cấp thêm (Đã bao gồm VAT) Khách hàng gửi yêu cầu tới VPS thông qua một trong các phương thức sau:
- Trực tiếp tại các Quầy giao dịch của VPS;
- Gửi email đến hòm thư: hotrokhachhang@vps.com.vn;
- Liên hệ Chuyên gia tư vấn;
Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định
10 Phí dịch vụ chuyển phát thư tới địa chỉ Khách hàng yêu cầu (áp dụng chuyển phát thư trong nước; không cung cấp dịch vụ chuyển phát thư ra nước ngoài) 20.000 đồng/lần
(Đã bao gồm phí dịch vụ + bưu phí) (Đã bao gồm VAT)
Khách hàng gửi yêu cầu tới VPS thông qua một trong các phương thức sau:
- Trực tiếp tại các Quầy giao dịch của VPS;
- Gửi email đến hòm thư: hotrokhachhang@vps.com.vn;
- Liên hệ Chuyên gia tư vấn;
Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định

Lưu ý: Các mức phí trên đã bao gồm các loại phụ phí như: phí trả cho Sở, cơ quan quản lý (ngoại trừ mức phí được miễn)

Bên cạnh đó, VPS cũng triển khai một số các dịch vụ chứng khoán khác, tương ứng là những biểu phí dành riêng cho từng dịch vụ. Nhà đầu tư có thể tham khảo chi tiết tại đây.

So sánh biểu phí VPS với một số các công ty chứng khoán khác

Khảo sát cho thấy biểu phí VPS đang ở ngưỡng hấp dẫn với mọi nhà đầu tư. Đó cũng chính là lý do vì sao VPS đang giành được thị phần lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán - đầu tư. Tương ứng với mỗi dịch vụ, VPS đưa ra biểu phí hợp lý, được tính toán dựa trên những yêu cầu của nhà đầu tư và đảm bảo không vượt mức thu phí tối đa mà các cơ quan quản lý đã đề ra. Thậm chí ở một số hạng mục dịch vụ, biểu phí của VPS chưa bằng một nửa mức phí thu về của các công ty chứng khoán khác. Do vậy, nhà đầu tư có thể an tâm về mức biểu phí VPS với từng dịch vụ.

Trên đây là chi tiết biểu phí VPS cập nhật mới nhất năm 2022. Nhà đầu tư có thể căn cứ vào yếu tố này để cân nhắc xem có nên tham gia đầu tư thông qua trung gian là VPS hay không, nhận định và đánh giá tính ưu điểm của công ty chứng khoán này với các đối thủ khác cùng ngành.

Hashtag:

#đầu_tư
#chứng_khoán

Bài viết liên quan

Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO

VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt

Email: [email protected]

Liên hệ: 1900 636 232

Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449

Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016

Ðăng kí kinh doanh tại: Số 3, ngõ 361, phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Quét QR code - Tải ứng dụng MOMI ngay