Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin
1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên ứng dụng Momi SmartLife thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông SAMO (Sau đây gọi chung là “Momi SmartLife”)

Chính Sách này mô tả cách Momi SmartLife tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Momi SmartLife (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng tải ứng dụng và thực hiện giao dịch trên Momi SmartLife được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Momi SmartLife

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

- Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Momi SmartLife, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).

- Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Momi SmartLife không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

- Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Momi SmartLife, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Momi SmartLife, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của Momi SmartLife bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Momi SmartLife có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Momi SmartLife cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Momi SmartLife.

- Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc.

- Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Momi SmartLife, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Momi SmartLife, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Momi SmartLife phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Momi SmartLife có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

- Momi SmartLife có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để: Cung cấp các dịch vụ/ tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Momi SmartLife;

- Momi SmartLife có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

• Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Momi SmartLife. Việc chia sẻ này giúp Momi SmartLife có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm.

• Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Momi SmartLife: Momi SmartLife có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng.

2.4. Thông tin hỗ trợ Khách hàng

- Mọi thắc mắc Khách hàng có thể liên hệ với Momi SmartLife để được tư vấn và giải đáp qua:

- Địa chỉ email: [email protected]

- Số điện thoại: 1900.636.232

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi