Chứng khoán tụt dốc, kết quả kinh doanh của HNX:SHS cũng bị ảnh hưởng đáng kể

Quyen Ngo-03:02 22/07/2022

Trong bối cảnh thị trường chung có sự lao dốc mạnh, kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Kết quả kinh doanh của SHS bị ảnh hưởng đáng kể do tác động chung của kinh tế

Theo báo cáo, luỹ kế 6 tháng đầu năm của SHS ghi nhận doanh thu hoạt động là 621, 4 tỷ đồng thế nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ là 32,2 tỷ đồng. Riêng với mảng đầu tư, đơn vị này đã ghi nhận mức lỗ lên tới 216 tỷ đồng, tương ứng với tỷ suất đầu tư từ đầu năm là -6,8% trên tổng vốn đầu tư trung bình vào tài sản FVTPL là 3,176 tỷ. Tỷ suất âm trong hoạt động đầu tư cũng là tình cảnh chung của hầu hết các quỹ và định chế tài chính kể từ đầu năm đến nay.

Kết quả kinh doanh của SHS bị ảnh hưởng đáng kể do tác động chung của kinh tế

Kết quả kinh doanh của SHS bị ảnh hưởng đáng kể do tác động chung của kinh tế

Lãi suất từ các khoản cho vay và phải thu đạt 323 tỷ đồng, tăng tới 17,7% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư đạt 431,4 tỷ đồng, tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Ở mảng môi giới kinh, doanh thu của SHS ghi nhận mức 221 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Thanh khoản có sự suy giảm rõ rệt trong quý 2. Chỉ số suy giảm đáng kể vì các thông tin vĩ mô tiêu cực trong và ngoài nước đã khiến tâm lý các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, kéo theo đó là sự hạn chế giao dịch lẫn vay margin.

Chỉ tính riêng trong quý 2/2022, SHS ghi nhận mức lỗ 432 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư, chủ yếu do chênh lệch đánh giá lại các khoản đầu tư niêm yết hạch toán theo FVTPL. Khoản lỗ này thực tế là các khoản giảm lãi của danh mục đầu tư dài h�