Tham gia MOMI
Ứng dụng giúp kết nối nhu cầu tài chính giữa người bán và người mua, kết hợp với những chức năng hỗ trợ bán hàng nhằm đơn giản hóa quy trình làm việc cho người bán.
Tải app ngay
[Bảo hiểm] - Tạo mới, sửa lỗi và cập nhật hồ sơ trong 21 ngày cân nhắc

[Bảo hiểm] - Tính năng quản lý đội nhóm

[Momi] - Hướng dẫn tải ứng dụng scan

Xem báo cáo và hoa hồng nhận được

Vào mục "báo cáo", chọn sản phẩm và thời gian để xem báo cáo chi tiết trạng thái hồ sơ.    
Ngay khi có hồ sơ thành công, hoa hồng tạm tính sẽ hiển thị số  tiền bạn có thể nhận được.Tải ứng dụng MOMI